Lekplatser

Pojke leker i sandlådan, foto: Johan Nygren

Kommunen ansvarar för flera lekplatser. Du kan själv hjälpa till att göra våra lekplatser säkrare. Ring parkkontoret eller risklinjen om du upptäcker några fel eller faror.

Kommunens största lekplatser är:

  • Sveaparken
  • Nävertorpsparken
  • Grenen
  • Götaparken

Sveaparken

Sveaparken, även kallad sjukhusparken, ligger vid Kullbergska sjukhuset. Här finns bland annat linbana, gungor, tubrutschbana, fjäderlek och sandlek. På vintern kan man åka skridskor på isbanan och pulka nedför kullarna.

Nävertorpsparken

Nävertorpsparken ligger vid Nävertorpskyrkan. Lekparken har bland annat en slänggunga som roterar.

Grenen

Lekparken Grenen ligger vid Östra skolan. Det är den största lekplatsen på norr. Lekparken har en mängd olika lekutrustningar.

Götaparken

Götaparken ligger vid Norrlandsgatan. Här finns en mängd olika lekutrustningar och en mindre bollplan.

Säkerhet på lekplatser

Lekplatsen ska stimulera barns fantasi och ge dem möjlighet att hitta på nya saker och att testa gränser. Men där lurar även faror; lekplatsen är den plats där flest barn skadar sig. Varje år inträffar omkring 12 000 lekplatsolyckor i Sverige.

Fastighetsägaren, exempelvis en kommun eller ett fastighetsbolag, har ansvar för att en lekplats uppfyller säkerhetskraven, att den underhålls, att trasig utrustning byts ut med mera. Säkerhet på lekplatser är en del av det skadeförebyggande arbete som gjorde att Katrineholm 2000 utnämndes till säker och trygg kommun enligt världshälsoorganisationens riktlinjer.

Vill du felanmäla

För felanmälan (dygnet runt) ring även Risklinjen på telefon 0150-571 69. 

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Regler för lekplatser - konsumentverkets information