Veckelnbadet

Här finns brygga, omklädningsrum, lekutrustning, bord, bänkar och toalett. Det finns också en stor gräsyta lämplig för bollspel.

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*