Föreningsbidrag

För att din förening ska få ekonomiskt stöd från kommunen, måste den uppfylla vissa krav. Hitta det område som passar din föreningsverksamhet för att ta del av de stöd vi erbjuder, vad som gäller och vilka ansökningsblanketter som finns.

Föreningar delas in efter den verksamhet de har och får bidrag från den nämnd som har samma verksamhetsområde.
 
 

Kulturföreningar kan söka

  • Arrangemangsgaranti
  • Grundbidrag
  • Projektbidrag
  • Snabba stålar - kan även sökas av privatpersoner
Vid större arrangemang rekommenderar vi att föreningen tar kontakt med kulturförvaltningen så tidigt som möjligt på året.
 
 

Socialnämndens föreningar kan söka

  • Bidrag hos Socialnämnden gällande olika hjälporganisationer

Vård- och omsorgsnämndens föreningar kan söka

  • Bidrag till föreningar för personer med funktionsnedsättning
  • Bidrag till pensionärsföreningar

 Övriga föreningar kan söka

  • Grundbidrag

Närvarokort och sammanställning

Service- och teknikförvaltningen har hand om föreningsbidrag för ungdomsverksamhet, bidrag till samlingslokaler, vård- och omsorgsnämndens föreningar och socialnämndens föreningar samt handlägger ansökningarna till kulturnämnden. Dessutom bistår man kommunstyrelsen i frågor som har med föreningsliv att göra.

Nya regler för föreningsbidrag för föreningar inom service- och tekniknämnden. Ansökan senast 30 september varje år.

Ansök om service- och tekniknämndens bidrag via vår portal

Idrottspolitiskt program

Här hittar du Katrineholms kommuns idrottspolitiska program

Bestämmelser för kommunla bidrag till föreningar verksamma inom service- och tekniknämndens ansvarsområde

Här hittar du våra bidragsregler

Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Föreningsservice
Telefon: 0150-572 50
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*