Föreningsuppgifter, uppdatering till register

Det är viktigt att alla föreningar är noga med att lämna in uppdatering av föreningens uppgifter, såsom kontaktperson, ordförande, sekreterare och kassör, till service- och teknikförvaltningen. Dessa uppgifter finns att se på kommunens webbsida samt i den Kultur- och fritidsguide som varje år delas ut till alla hushåll i kommunen.

Om man inom föreningen vill att personliga uppgifter om kontaktperson och eventuell c/o-addressat ska synas på webbsidan måste uppdateringen undertecknas av respektive person. I annat fall syns bara att föreningen finns, inte med några kontaktuppgifter. 

Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Föreningsservice
Telefon: 0150-572 50
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*