Samlingslokaler

Bidraget kan sökas av några bygdegårds-, folketshus- och folkparksföreningar. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar vilka.

Ansökan ska vara service- och teknikförvaltningen tillhanda senast den 31 mars.

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Karin Wadman
Telefon: 0150-572 35
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*