Föreningar för personer med funktionshinder och pensionärsföreningar

Föreningsanslaget kan sökas av föreningar för personer med funktionshinder och pensionärsföreningar.

Ansökan skickas till service- och teknikförvaltningen för handläggning senast den 31 oktober och beslutas sedan av vård- och omsorgsnämnden.

Vård- och omsorgsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-578 14
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*