Ledarutbildningsbidrag

Ledarutbildningsbidraget betalas ut vid deltagande i kurser inom Sverige, arrangerade av riks- och distriktsorganisation.

Bidraget kan också utbetalas vid lokal utbildning om de uppfyller vissa villkor.

Ansökan lämnas till service- och teknikförvaltningen inom en månad från kurstillfället.

Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Föreningsservice
Telefon: 0150-572 50
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*