Hyresbidrag

Hyresbidrag betalas ut till förening som för sin verksamhet disponerar andra än kommunens egna lokaler och anläggningar där lokal- och anläggningsavgift gäller.

Bidraget baseras på om man har kostnader för el-va-olja. Om man betalar hyra för en lokal där el-va-olja ingår har man rätt att söka detta bidrag som är på 35 kr per godkänd aktivitet, förutsatt att aktiviteten genomförs på anläggningen.

Ansökan ska vara service- och teknikförvaltningen tillhanda senast den 15 februari och 15 augusti, tillsammans med ansökan om aktivitetsstöd.

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Karin Wadman
Telefon: 0150-572 35
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*