Föreningsregistrering

För att registrera en förening ska du fylla i denna blankett och lämna den tillsammans med protokoll från föreningens bildande och eventuellt medlemskap i riksorganisation till Service- och teknikförvaltningen.

För att få förening registrerad från den 1 juli ska ansökningen vara inskickad och komplett senast den 31 maj. För att vara registrerad från den 1 januari, ska kompletta handlingar vara inskickade senast den 30 november.

Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Föreningsservice
Telefon: 0150-572 50
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*