Föreningsbidrag hos socialnämnden

Bidraget kan sökas av Hjälporganisationer, Nykterhetsorganisationer, RFSU-föreningar och andra sociala föreningar.

Ansökan skickas till service- och teknikförvaltningen för handläggning senast den 31 mars och beslutas sedan av socialnämnden.

Socialnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 10
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*