Driftbidrag

Driftbidrag kan sökas av utvalda föreningar som driver kommunägda eller egna anläggningar. Driftkostnaden beräknas efter kostnad för el/värme, VA och slam, ej renhållning.

Ansökan ska vara service- och teknikförvaltningen tillhands senast den 15 februari.

 

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Karin Wadman
Telefon: 0150-572 35
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*