Registrering för lotteri § 17

Det vanligaste tillståndet är registrering för lotteri enligt 17 § lotterilagen. Tillståndet kostar för närvarande 300 kr och gäller under 3 år. Till ansökan ska bifogas:

  • stadgar med beslut om när de antogs av föreningen.
  • senaste verksamhetsberättelsen.
  • protokollsutdrag där det framgår att föreningen beslutat söka tillstånd, samt utsett lotteriföreståndare.

Blanketten ska skickas till kommunens lotterihandläggare, se kontaktrutan till höger.

Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Lotterihandläggare Karin Wadman
Telefon: 0150-572 35, växel 570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*