Tillfälligt tillstånd för lotteri § 15

Tillståndet kostar för närvarande 300 kr och gäller enbart för ett lotteritillfälle. Till ansökan ska bifogas:

  • Vinstplan
  • Ekonomisk plan ör lotteriet
  • Protokollsutdrag angående beslut om att ansöka om lotteritillstånd, lotteriets insatsbelopp och försäljningstid samt uppgifter om vem som är utsedd till lotteriföreståndare.
  • Föreningens senaste verksamhetsberättelse och stadgar (om ni inte redan har lämnat dessa till kommunen)

Blanketten ska skickas till kommunens lotterihandläggare, se kontaktrutan till höger.

Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Lotterihandläggare Karin Wadman
Telefon: 0150-572 35, växel 570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*