Tillfälligt tillstånd för lotteri § 15

Tillståndet kostar för närvarande 300 kr och gäller enbart för ett lotteritillfälle. Till ansökan ska bifogas:

  • Vinstplan
  • Ekonomisk plan ör lotteriet
  • Protokollsutdrag angående beslut om att ansöka om lotteritillstånd, lotteriets insatsbelopp och försäljningstid samt uppgifter om vem som är utsedd till lotteriföreståndare.
  • Föreningens senaste verksamhetsberättelse och stadgar (om ni inte redan har lämnat dessa till kommunen)

Blanketten ska skickas till kommunens lotterihandläggare, se kontaktrutan till höger.

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Lotterihandläggare Karin Wadman
Telefon: 0150-572 35, växel 570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*