Arrangemangsgaranti, kultur- & invandrarföreningar

Bidraget kan sökas vid tillfälliga arrangemang som är öppna för allmänheten.

Ansökan kan ske löpande under året.

Kulturnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-576 34
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Avdelningschef Jenny Skarstedt
Telefon: 0150-573 99
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kulturnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*