Anläggningsstöd

Detta bidrag kan beviljas till föreningar inom service- och tekniknämnden som bedriver bidragsberättigad verksamhet i egna eller kommunägda anläggningar inom Katrineholms kommun.

Ansökan ska vara service- och teknikförvaltningen tillhanda senast den 21 december.

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Karin Wadman
Telefon: 0150-572 35
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*