Aktivitetsstöd

Detta bidrag kompletterar den statliga bidragsformen för lokal verksamhet. Bidraget grundas på genomförda sammankomster och kan sökas av förening som är registrerad i Katrineholms kommun

Bidrag utgår till sammankomster med deltagare i åldern 5-20 år. Undantag från stadgandet om övre åldersgräns gäller för FUB (Föreningen för utvecklings-störda barn, ungdomar och vuxna), Katrineholms Handikapp IF och DHR:s idrottssektion.

För period 1 (1/7-31/12) ansöker man innan den 15 februari och för period 2 (1/1-30/6) innan den 15 augusti.

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Karin Wadman
Telefon: 0150-572 35
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*