Föreningsbidrag och övriga blanketter

Här hittar du alla blanketter för att söka föreningsbidrag, registrera förening, anmäla vinterlovsaktiviteter med mera.

 

Kulturföreningar

Här kan kulturföreningar och privatpersoner söka bidrag till kulturaktiviteter.

Arrangemangsgaranti 
Bidrag till kultur- och invandrarföreningars kulturaktiviteter.

Grundbidrag
Bidrag för kultur- och invandrarföreningars grundläggande verksamhet.

Snabba stålar
Är du mellan 13 och 25 år och vill arrangera ett kulturevenemang för andra ungdomar? Då kan du söka Snabba stålar.

Projektbidrag
Bidrag för kulturprojekt av mer omfattande eller av kulturellt angelägen karaktär inom Katrineholm kommun.

 

Socialnämndens föreningsbidrag

Här kan sociala föreningar söka bidrag

Grundbidrag
Grundbidrag för föreningar inom socialnämndens ansvarsområde.

 

Vård- och omsorgsnämndens föreningsbidrag

Här kan föreningar för personer med funktionsnedsättning och pensionärsföreningar söka bidrag

Grundbidrag
Grundbidrag för föreningar inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde.

 

Övriga föreningsbidrag

Här kan man söka övriga föreningsbidrag.

Aktivitetsstöd
Bidrag för ungdomsaktiviteter 5-20 år.

Anläggningsstöd
Bidrag för investering i anläggning.

Driftbidrag
Bidrag för drift av anläggning.

Hyresbidrag
Bidrag för el-, va- och oljekostnader eller hyreskostnad (ej kommunala lokaler) där bidragsberättigad aktivitet genomförs.

Ledarutbildningsbidrag
Bidrag för utbildning av ledare.

Samlingslokaler
Endast för utvalda bygdegårds-, Folketshus- och Folkparksföreningar.

 

Övriga blanketter

Här kan du hitta blanketter för säsongsbokning, lotteritillstånd, föreningsregistrering, vinterlovsaktiviteter med mera.

Föreningsregistrering
Registrering av ny förening.

Föreningsuppgifter
Anmäl förändringar inom föreningens styrelse, kontaktperson, adresser och telefonnummer.

Lotteritillstånd
Många föreningar kämpar med sin ekonomi. Att sälja lotter kan ge ett tillskott för verksamheten.

Säsongsbokning gymnastikhallar
Säsongsbokning för gymnastik- och sporthallar.

Säsongsbokning istider
Säsongsbokningar för Woodyhallen, bandyplan och rink.

Vinterlovsaktiviteter
Anmäl aktiviteter som ska finnas med i vinterlovsprogrammet.

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*