Föreningsbidrag och övriga blanketter

Här hittar du alla blanketter för att söka föreningsbidrag, registrera förening, anmäla vinterlovsaktiviteter med mera.

 

Kulturföreningar

Här kan kulturföreningar och privatpersoner söka bidrag till kulturaktiviteter.

Arrangemangsgaranti 
Bidrag till kulturföreningars kulturaktiviteter.

Grundbidrag
Bidrag för kulturföreningars grundläggande verksamhet.

Snabba stålar
Är du mellan 13 och 25 år och vill arrangera ett kulturevenemang för andra ungdomar? Då kan du söka Snabba stålar.

Projektbidrag
Bidrag för kulturprojekt av mer omfattande eller av kulturellt angelägen karaktär inom Katrineholm kommun.

 

Socialnämndens föreningsbidrag

Här kan sociala föreningar söka bidrag

Grundbidrag
Grundbidrag för föreningar inom socialnämndens ansvarsområde.

 

Vård- och omsorgsnämndens föreningsbidrag

Här kan föreningar för personer med funktionsnedsättning och pensionärsföreningar söka bidrag.

Grundbidrag
Grundbidrag för föreningar inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde.

 

Övriga föreningsbidrag

Service- och teknikförvaltningen har hand om föreningsbidrag för ungdomsverksamhet, bidrag till samlingslokaler. Ett så kallat grundbidrag. Nya regler gäller för föreningsbidrag för föreningar inom service- och tekniknämnden, bland annat ska närvaro rapporteras på ett närvarokort.

Närvarokort och sammanställning 

Ansök om service- och tekniknämndens bidrag via vår portal


Övriga blanketter

Här kan du hitta blanketter för lotteritillstånd, föreningsregistrering, vinterlovsaktiviteter med mera.

Föreningsregistrering
Registrering av ny förening.

Föreningsuppgifter
Anmäl förändringar inom föreningens styrelse, kontaktperson, adresser och telefonnummer.

Lotteritillstånd
Många föreningar kämpar med sin ekonomi. Att sälja lotter kan ge ett tillskott för verksamheten.

Vinterlovsaktiviteter
Anmäl aktiviteter som ska finnas med i vinterlovsprogrammet.

Service- och teknikförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och teknikförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*