Datorhandledning

Känner du någon som vill lära sig mer om datorer och internet? Eller vill du bli mer digitalt delaktig?

Välkommen till våra datorhandledningar i Kulturhuset Ängeln.

Vi har drop-in och handledningarna är gratis. Ta gärna med din egen dator, surfplatta eller telefon. Annars kan du låna av oss.

Drop-in måndagar klockan 1517
(22 januari–16 april).

 

Se en film från en av våra Digitala veckor (Get Online Week 2015):

Skicka ett tips om sidan till någon