Skolbiblioteken

I Katrineholms kommun har alla kommunala grundskolor ett skolbibliotek inom sitt skolområde. I skolbiblioteken jobbar bibliotekarier och skolbibliotekspedagoger.

Varje skola är med och påverkar verksamheten som till exempel kan innehålla temaläsning, källkritik och bokcirklar.

Skolbibliotekens mål är bland annat att öka elevernas måluppfyllelse, bidra till det livslånga lärandet och ge eleverna ökad livskvalité.

 

Bie skola

Bibliotekarie: Marie Gustafsson
0150-488 245

marie.gustafsson@katrineholm.se

Bie skola

 

Björkviks skola

Bibliotekarie: Bengt Hurtig
0150-48 82 46
bengt.hurtig@katrineholm.se

Björkviks skola

 

Duveholmsgymnasiet

Bibliotekarie: Karolina Rochling
0150-574 62 
karolina.rochling@katrineholm.se

Bibliotekarie: Bengt Hurtig
0150-48 82 46
bengt.hurtig@katrineholm.se

Duveholmsgymnasiet

 

Duveholms gymnasiesärskola

Bibliotekarie: Karolina Rochling
0150-574 62  
karolina.rochling@katrineholm.se

Duveholms gymnasiesärskola

 

Forssjö skola

Bibliotekarie: Veronica Wilsson
0150-576 22
veronica.wilsson@katrineholm.se

Forssjö skola

 

Julita skola

Bibliotekarie: Marie Gustafsson
0150-488 245
marie.gustafsson@katrineholm.se

Julita skola

 

Katrineholms Tekniska College

Bibliotekarie: Karolina Rochling
0150-574 62  
karolina.rochling@katrineholm.se

Katrineholms Tekniska College

 

Lindengymnasiet

Bibliotekarie: Lisa Harlin
0150-576 21
lisa.harlin@katrineholm.se

Lindengymnasiet

 

Nyhemsskolan

Bibliotekarie: Janette Wigh
0150-573 36
janette.wigh@katrineholm.se

Nyhemsskolan

 

Nävertorp grundsärskola

Bibliotekarie: Cecilia Larsson
cecilia.larsson@katrineholm.se

Nävertorp grundsärskola

 

Sandbäcksskolan

Bibliotekarie: Annika Larsson
0150-573 63
annika.larsson2@katrineholm.se

Sandbäcksskolan

 

Skogsborgsskolan

Bibliotekarie: Erik Sjöberg
070-5701477
erik.sjoberg@katrineholm.se

Skogsborgsskolan

 

Sköldinge skola

Bibliotekarie: Karin Zetterberg
karin.zetterberg@katrineholm.se

Sköldinge skola

 

Strångsjö skola

Bibliotekarie: Sara Andersson
0150-48 82 43
sara.andersson3@katrineholm.se

Strångsjö skola

 

Järven Söder

Bibliotekarie: Victoria Andersson
0705-70 06 82
Victoria.Andersson1@katrineholm.se

Järven Söder

 

Järven Tallås

Bibliotekarie: Björn Hellberg
0150-576 38
bjorn.hellberg@katrineholm.se

Järven Tallås

 

Valla skola

Bibliotekarie: Sara Andersson
0150-48 82 43
sara.andersson3@katrineholm.se

Valla skola

 

Västra skolan

Bibliotekarie: Erika Olsson
0150-576 28
erika.olsson1@katrineholm.se

Västra skolan

 

Östra skolan

Bibliotekarie: Veronica Wilsson
0150-576 22
veronica.wilsson@katrineholm.se

Östra skolan

Sök och logga in i bibliotekskatalogen

Katrineholms bibliotekskatalog