Boka dator

På biblioteket i Kulturhuset Ängeln finns tolv datorer. Fyra datorer är bokningsbara för barn och unga upp till 15 år. Åtta datorer kan du som vuxen använda. Fyra av dessa är bokningsbara och fyra är så kallade snabbdatorer. Snabbdatorerna får du använda i tjugo minuter och går inte att boka.

Boka dator

Det finns även datorer som du får använda på biblioteken i Sköldinge, Julita och Björkvik. Dessa kan du inte boka.

Sök och logga in i bibliotekskatalogen

Katrineholms bibliotekskatalog