Lego-programmeringWeDo 2.0 (Åk 1-3)

Bygg Lego-konstruktioner och programmera dem att röra sig. Bygg efter instruktioner eller bygg efter bilder. Konstruktionerna rullar, går och snurrar, har gyro och en lampa som ändrar färg.

WeDo 2.0 är ett undervisningsmedel som tilltallar flera olika inlärningsstilar och gör det lätt för eleverna att koppla ihop digital kod med fysisk händelse. 

WeDo 2.0 har tydliga kopplingar till LGR11 och kan ses som en enskild övning i konstruktion och programmering men kan även kopplas ihop med andra ämnen, se nedan för temaavsnitt. 

Dragkraft - Undersök hur balanserade och obalanserade krafter påverkar föremåls förflyttning. 

Hastighet - Undersök vilka faktorer som kan få en bil att åka snabbare, och förutsäga rörelser som inträffar senare. 

Stabila konstruktioner - Använd en jordbävningssimulator byggd av LEGOklossar för att undersöka vilka egenskaper hos en byggnad som gör att den klarar en jordbävning. 

Grodans metamorfos - Bygg en LEGO representation av en grodas metamorfos och identifiera organismens egenskaper i olika stadier. 

Växter och pollinatörer - Bygg en LEGO representation av relationen mellan en pollinatör och en blomma i deras fortplantningsfas. 

Förhindra översvämning - Utforma en automatisk LEGO dammlucka för att kontrollera vattenflödet utifrån olika nederbördsmönster. 

Släppa ner och rädda - Utforma en enhet som minskar konsekvenser för människor, djur och miljön när ett område har råkat ut för en väderrelaterad naturkatastrof. 

Sortera för återvinning - Utforma en enhet som sorterar föremål utifrån deras fysiska egenskaper, vill exempel form och storlek. 

 

Kopplingar till läroplan: 

Teknik 1-3 "Vad datorer används till och några av datorernas grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer."


"Att styra föremål med programmering."

Matematik 1-3 

1-3 "Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner."
EV3 ( Åk 4-6 / 7)

Grundkurs Robotprogrammering

Vi arbetar med att programmera LEGO-robotar. Testa blockprogrammering.

CENTRALT INNEHÅLL
• Styr— och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.
• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
• Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Lämpligt för åk 7, men kan användas i åk 8 eller 9 om man inte jobbat med programmering tidigare.

Tidsåtgång ca 2,5 h. Lämpligen i halvklass. Andra halvan kan då arbeta med annat program som lämpar sig i halvklass.


Skicka ett tips om sidan till någon