Konstruktion

Ballongbil (Åk 1-3)

Bygg en bil i kartong som tar sig fram med en ballong som motor. 

 

4D-frame ( Åk F-3

Skapa med ett unikt och enkelt verktyg, lär er om konstruktioner, uppbyggnad och kreativitet. Kan kopplas samman med geometri och arbete med former och konstruktion. 

Läs mer här: 4D-frame


Eldriven bil (Åk 4-6)

Bygg en bil, koppla el och se hur den snurrar iväg. 

 

Elmotor ( Åk 7)

Rörliga konstruktioner, Elmotor

Vi bygger en konstruktion (”robot”) som är rörlig med hjälp av en elmotor.

CENTRALT INNEHÅLL
• Styr— och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.
• Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av pneumatik eller elektronik.
• Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Lämpligt för åk 7. Tidsåtgång ca 5 h. Kan genomföras i helklass.
OBS! Medför en kostnad på ca 700 kr/klass.


Pneumatik

Grundkurs Pneumatik (Åk 7)

Vi undersöker hur pneumatik kan styra saker med hjälp av lego. Först undersöker vi gemensamt, sedan bygger man en egen legokonstruktion som är rörlig med hjälp av pneumatik.

CENTRALT INNEHÅLL

• Styr— och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.

• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

• Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av pneumatik eller elektronik.

• Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete. Lämpligt för åk 7, fortsättningskursen kan anpassas för åk 8 och 9, om man inte arbetat med det tidigare. Tidsåtgång ca 5 h. Kan genomföras i helklass.

 

Rörliga konstruktioner, Pneumatik (Åk 8-9)

Vi bygger rörliga konstruktioner som styrs med hjälp av pneumatik. Om man inte arbetat med pneumatik i åk 7 börjar vi med lite grundläggande arbete med hjälp av lego. Sedan bygger vi olika konstruktioner, t ex öppningsbara broar, gripklor eller hissar, allt beroende på önskemål eller intresse.

CENTRALT INNEHÅLL

• Styr— och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.
• Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
• Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av pneumatik eller elektronik.
• Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Lämpligt för åk 8 eller 9. Tidsåtgång ca 5 h. Kan genomföras i helklass.

Skicka ett tips om sidan till någon