Elektronik

Grundkurs lödning (Åk 7)

Vi testar att löda enklare konstruktioner på kretskort.

CENTRALT INNEHÅLL:

• Grundläggande elektronik och elektroniska komponenter, till exempel lysdioder och enkla förstärkare.
• Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av pneumatik eller elektronik.
• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Lämpligt för åk 7, men kan användas i åk 8 eller 9 om man inte jobbat med lödning tidigare.

Tidsåtgång ca 2,5 h. Lämpligen i halvklass. Andra halvan kan då arbeta med annat program som lämpar sig i halvklass.

Skicka ett tips om sidan till någon