Digitalt Skapande


Story Starter (Åk 1-6)

Skapa historier med Lego, en kreativ process där man dokumenterar sin berättelse på olika sätt med Ipad. Ett utmärkt verktyg för att koppla samman konstruktion med svenska och berättande. Vi jobbar med att skapa berättelser med serietidningsform men även med StopMotion-animationer. 

 

Green Screen

Green screen ger eleverna ökad förståelse för hur film och animation skapas. Under den här lektionen pratar vi om de olika roller som finns när man skapar media som film och nyheter. Och vi testar såklart på att själva göra egna små produktioner. 

 

Stopmotion (Åk 4-6)

Skapa en film med Lego och Stop motion. 

 

Game Maker (Åk 4-9)


Skicka ett tips om sidan till någon