Läroplan och 4 D Frame

Läroplanen och 4DFrame

Ett läromedel som stimulerar och kreativt och innovativt tänkande
4DFrame är ett nytt och innovativt läromedel där med med utgångspunkt från enkla element (rör och kopplingar) kan skapa mönster, figurer och former. Det har använts med stor framgång i Korea i ca 10 år och har nyligen introducerats i Sverige. Det skolor som har prövat här i Sverige under ca 3 års tid, redovisar att materialet är mycket uppskattat och att barnen lär mycket av att hantera det. Det är ett konkret material som utvecklar fantasi och kreativitet. Man övar hand- och finmotorik och man ser resultat av sitt arbete direkt. Det spatiala tänkande stimuleras och former växer fram till intressanta alster. Innovation och design är centralt i arbetet med 4DFrame. Materialet lovordas av såväl konstnärer som arkitekter, lärare och ingenjörer. Flera rapporter har presenterats, bland annat en av Prof. Alla Ericson, Södertörns Högskola. Alla rapporter visar att materialet har positiva effekter på lärande, framför allt inom geometri och spatialt tänkande.

Flera science center har använt materialet i olika sammanhang, för elever på olika stadier. Nu arbetar tillsammans för att skapa mönsterbildande arbetsområden för grupper på olika stadier i grundskolan och gymnasiet för ett effektivt få utslag av att använda 4Dframe som kreativt läromedel. För att nå riktigt goda resultat i undervisningen med materialet, är det mycket bra att arbetet med 4DFrame introduceras för det yngsta och att man sedan följer dem upp genom åren. Det kontinuerliga arbetet och förtrogenheten med 4DFrame leder till fler och kreativa och lärande tillfällen.

 

 

Skicka ett tips om sidan till någon
KomTek
Postadress: Kungsgatan 2B, 641 30 Katrineholm
Telefon: 0150-48 82 72
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: KomTek
* = Obligatorisk uppgift
*

4 D Frame

4 D Frame