Lego WeDo

Innehåll

Eleverna bygger konstruktioner som sedan programmeras och styrs med hjälp av dator.

Materialet som används är LEGO Education WeDo

Uppdraget ger eleverna möjlighet att arbeta med mekanik, konstruktion, programmering och problemlösning på ett kreativt sätt.

LGR-11

Syfte

• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Åk 1-3

• Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion
• Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
• Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Åk 4-6

• Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sam­manfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
• Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse.
• Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system.
• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar 


Skicka ett tips om sidan till någon
KomTek
Postadress: Kungsgatan 2B, 641 30 Katrineholm
Telefon: 0150-48 82 72
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: KomTek
* = Obligatorisk uppgift
*

Lego WeDo

Lego WeDo