EV3 Mindstorms

Innehåll


Eleverna bygger konstruktioner som sedan programmeras och styrs med hjälp av dator.
Materialet som används är LEGO Mindstorm EV3
Uppdraget ger eleverna möjlighet att arbeta med mekanik, konstruktion, programmering och problemlösning på ett kreativt sätt.

LGR-11

Syfte

• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Åk 4-6

• Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sam­manfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
• Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse,
• Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system,
• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar

Åk 7-9

• Styr-och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.
• Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Skicka ett tips om sidan till någon
KomTek
Postadress: Kungsgatan 2B, 641 30 Katrineholm
Telefon: 0150-48 82 72
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: KomTek
* = Obligatorisk uppgift
*

EV3

EV3