Inför besöket på KomTek

Bokning

Din bokning är inte klar förrän du fått en bekräftelse från KomTek via e-post.

Maximalt antal elever

Maximalt antal elever som vi kan ta emot i verkstaden är 30. I din anmälan behöver du som ansvarig meddela oss antalet elever som ska delta.

Pedagog måste följa med eleverna till KomTek

För att vi ska kunna ta emot en grupp elever behövs det minst en medföljande pedagog. Som medföljande pedagog förväntas du ta en aktiv roll och hjälpa och inspirera eleverna under lektionspasset.

Säkerhet

Föreskrifter

Vid varje lektionspass går vi igenom de säkerhetsföreskrifter som gäller vid hantering av aktuella verktyg. Övriga säkerhetsföreskrifter som finns uppsatta i lokalerna ska alltid följas och skyddsutrustning används där sådana krävs. Det är av största vikt att våra säkerhetsföreskrifter följs.

Klädsel

Alla deltagare måste ha skor på sig som täcker hela foten vid besök. Gäller ej Legoprogram. Närmare direktiv lämnas på plats av KomTeks teknikpedagoger.

Olyckor och tillbud

Det är viktigt att eleverna eller medföljande vuxna säger till kursledaren om det hänt något som uppfattats som olycka eller tillbud så att vi tillsammans kan skapa en säker och trygg arbetsmiljö för både personal och våra besökare.

Skicka ett tips om sidan till någon
KomTek
Postadress: Kungsgatan 2B, 641 30 Katrineholm
Telefon: 0150-48 82 72
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: KomTek
* = Obligatorisk uppgift
*