Skolbesök

Skolklasser kan besöka KomTek och förlägga delar av sin praktiska teknik här.

Det finns olika teman som ni kan välja mellan. Innehållet är anpassat efter barnens ålder och utgår från läroplanen och kursplanen i teknik. Grundläggande är att det är lärarna som driver temat och KomTek finns som ett stöd och en plats där man kan få jobba praktiskt med temat. Ett pass kan vara på 1-3 timmar och (om inget annat anges) kostnadsfritt.

Saknar ni något i vårt utbud så ge gärna förslag på vad ni på er skola vill jobba med. 

Vi kan även ta oss ut till de skolor som av olika anledningar har svårt att komma till oss, tex långa avstånd. 

Läs mer: 

Boka och inför besök

Skolbesök 

KomTek
Postadress: Kungsgatan 2B, 641 30 Katrineholm
Telefon: 0150-48 82 72
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: KomTek
* = Obligatorisk uppgift
*

Aktuellt