Ung företagsamhet - UF

Logga för Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet (UF) är ett utbildningskoncept för gymnasieelever mellan 16 och 20 år. Genom Ung Företagsamhet får du möjlighet att träna och utveckla din kreativitet, företagsamhet och ditt entreprenörskap.

UF läses inom ramen för kursen Entreprenörskap. Under ett år får du driva ett eget företag, ett så kallat UF-företag där du får sälja verkliga varor och tjänster. Du går igenom ett företags hela livscykel, från start till drift och avveckling och får på så sätt kunskaper om och erfarenhet av företagande.

Du tar själv fram en affärsidé, genomför marknadsundersökningar och skaffar startkapital. Till varje UF-företag knyts en rådgivare från det lokala näringslivet.

Källa: Ung Företagsamhet

Morgondagens företagare finns på Katrineholms Tekniska College.

Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Ung Företagsamhet