Klass BA12

Elever på Bygg- och anläggningsprogrammet

Efter två månader har nu byggeleverna i årskurs 1 kommit igång ordentligt med sina praktiska övningar på byggprogrammet. Olika övningar som senare ska hjälpa dem att välja rätt inriktning inför årskurs två. 

Just nu provar eleverna på att mura, sätta kakel, bygga lågform, gipsa väggar och putsa. Det är glada och positiva elever som arbetar i bygghallen.

Elever på Bygg- och anläggningsprogrammet

Elever på Bygg- och anläggningsprogrammet

Elever på Bygg- och anläggningsprogrammet

Elever på Bygg- och anläggningsprogrammet

Elever på Bygg- och anläggningsprogrammet

Duveholmsgymnasiet
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Duveholmsgymnasiet
* = Obligatorisk uppgift
*