Bygg- och anläggningsprogrammet

Programbild för Bygg- och anläggningsprogrammet

Är du intresserad av snickeri, målning, plåtslageri eller betongarbete? Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) ger både praktiska och teoretiska kunskaper. Det är ett yrkesprogram, men du kan läsa extra svenska och engelska för att få behörighet till högskolan.

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) på Katrineholms Tekniska College är välkänt över hela sverige för sina höga ansökningssiffror och goda studieresultat. Det som gör BA-programmet på KTC särskilt bra är vårt upplägg med praktikperioderna, där eleverna gör halva praktiktiden på skolan och jobbar med riktiga hus. Vår fina bygghall med riktiga byggprojekt hör till de bästa i landet.

Lärarna på BA-programmet är snickare, byggingenjörer och byggtekniker, alla är dessutom behöriga lärare. BA-eleverna på Duveholm har tillgång till "Byggonline", det är en onlinetjänst med läromedel, ritningar och program.

Vi är en branschrekommenderad skola!

Logga för Byggnadsindustrins yrkesnämnd

Bygg- och anläggningsprogrammet samarbetar med Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) som är ett partsammansatt organ vars uppgift är att säkerställa att det finns kompetenta yrkesarbetare inom den svenska byggbranschen. Tillsammans med gymnasieskolor som har Byggprogrammet och företag inom branschen verkar de för att den svenska gymnasieutbildningen och den efterföljande lärlingsperioden som sker i byggföretag fyller de krav som branschen ställer.

Jobbmöjligheter

Du kan, beroende på inriktning, söka jobb som till exempel golvläggare, murare, snickare, byggnadsmålare och plåtslagare.

Studie- och yrkesvägledning

Har du frågor eller funderingar ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren på din skola eller KTC:s studie- och yrkesvägledare Eva-Marie Eriksson på telefon 0150-574 44 eller via e-post eva-marie.eriksson@katrineholm.se

Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*