Skollagen

Rektor har ansvar för att verksamheten bedrivs och att beslut fattas i enlighet med bestämmelserna i skollagen, läroplanerna, skolformsförordningarna, kursplaner och betygskriterier.

På varje skola har rektorn ansvar för att styra och leda verksamheten. I skollagen slås det fast att rektorn ska ha kunskap om "läget" och förbättra verksamheten utifrån den kunskapen.

Ansvar enligt Lpf 94

Skollagen

Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*