Handlingsplan mot alkohol och droger

Problem med alkohol och droger är vanligare än vi oftast tror. De flesta människor med alkohol och drogproblem fungerar någorlunda socialt. Det är viktigt att vi på skolan vågar reagera och bry oss om när vi ser att någon inte mår bra. Ju tidigare vi kan ta tag i ett missbruksproblem desto lättare är det att komma tillrätta med problemet. Ett missbruk påverkar inte bara individen utan också familj, vänner och skolkamrater.

Gymnasieskolan i Katrineholm ska vara drogfri. Som elev får man inte befatta sig med droger och inte vistas på skolan i berusat/påverkat tillstånd. Med droger avses i denna handlingsplan narkotika, alkohol, dopingmedel och lösningsmedel/drivgas som sniffas.

Skolan ska verkar för ett aktivt samarbete mellan hem, elever, socialtjänst och polis för att i första hand förebygga missbruk, i andra hand tidigt upptäcka och vidta åtgärder mot drogmissbruk.

Handlingsplan mot alkohol och narkotika i fulltext

Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*