Upptäckt och rapportering av skador/skadegörelse

Vaktmästarna rapporterar skadegörelser enligt kommunens föreskrivna regler.

Vid skolan finns en arbetsmiljögrupp bestående av skyddsombud för personalen och elevskyddsombud. Utöver det allmänna arbetsmiljöarbetet beslutar gruppen om när och vilka skyddsronder som ska göras. Utbildning av elevskyddsombud sker varje år.

Alla har ett ansvar att till skolledningen anmäla fel och brister i säkerheten vid skolan icke minst felaktigheter inom el-anläggningar.

Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*