Hot och våld

Skolan har en handlingsplan ”Hantering av hot och våld ”där det framgår hur skolledningen agerar om någon blir utsatt för hot eller våld under sin skoldag eller på väg till och från skolan.

Det gäller för:

  • Elev som hotar eller misshandlar annan elev.
  • Elev som hotar eller misshandlar någon i personalen.
  • Anställd person son hotar eller misshandlar elev.
  • Om besökande uppträder störande/hotfullt skall det omedelbart rapporteras till receptionen, som i sin tur tar kontakt med skolledningen för åtgärd.

Vid ett eventuellt bombhot via telefon finns en checklista vid telefonerna i receptionen, expeditionen, rektorerna, kuratorerna, biblioteket, personalrummet och syokonsulenterna där det framgår på vilket sätt man skall förhålla sig.

Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*