Besök

Katrineholms Tekniska College är en skola som besöks av både föräldrar, massmedia och representanter för näringsliv och samhälle. Det är angeläget att skolan har denna öppenhet.

En reception med utsikt över huvudingången är bemannad och besökande hänvisas till receptionen för att anmäla sig och erhålla en besöksbricka. Besökare som ertappas utan besöksbricka avvisas.

Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*