Rutiner

Här kan du hitta information om rutiner som finns på skolan:

  • besök
  • utlämnande av personuppgifter
  • inbrottsskydd
  • brandskydd
  • upptäckt och rapportering av skador
  • skolavslutning.
Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*