Stipendier

Vi har företag och organisationer som ger stipendier till elever på Katrineholms Tekniska College.

Att få ett stipendium ger eleverna stor glädje, motivation och möjligheter till exempelvis språkresor och hjälp med högre studier.

Följande stipendier delades ut till elever på KTC vid studentavslutningen i år.

Stipendium till skolans betygsmässigt bästa elev

5.000 kronor/elev, delas ut till en eller fler elever som nått bästa betyg.

Elverkets stipendiefond

Beloppet varierar varje år. Till en elev som framgångsrikt bedrivit sina studier med gott resultat samt visat mognad och ansvarstagande för sina studier. Visat god samarbetsförmåga och bidragit till ett gott arbetsklimat i gruppen.

Katrineholm-Backa Rotaryklubbs stipendium

3.000 kronor/elev delas ut till en eller flera elever med goda studieresultat, uppträdande och kamratskap. Stipendiaten förväntas vara en god ambassadör för sin hemort.

KTC Intressenters stipendium

5.000 kronor/program delas ut till elever som med flit och framgång bedrivit studier vid skolan.

SKF Mekan AB

Hållbarhet och miljö - 5.000 kronor delas ut till elev/elever som har utfört det bästa projektarbetet inom hållbarhet och miljö.

Teknisk kunskap - 5.000 kronor delas ut till en elev på Industritekniska programmet som har gjort de största framstegen mellan årskurs 1 och när eleven slutar årskurs 3. Sammanvägning av betyg och hur eleven utvecklats ur ett personligt perspektiv.

Sveriges Åkeriföretag Öst

3.000 kronor/elev, delas ut till elever som har uppvisat god social förmåga, är ambitiös med sina studier. Varit en god kamrat samt haft en godkänd närvaro i skolan.

Sörmlands Sparbank

Premier - 1.500 kronor delas ut till elever som har höga betyg och som inte erhållit annat stipendium.

Ständiga förbättringar KTC

30.000 kronor, delas ut till elever i årskurs 1 och 2 samt lärare.
Kvalitetsförbättrande åtgärder som inom verksamheten på KTC bidragit till att förbättringen varit betydande för skolan/programmet. Att eleven/gruppen/läraren är en god representant för KTC. Att eleven/gruppen/läraren arbetar löpande med ständiga förbättringar.

Ansökan/nomineringen ska vara skriftlig med motivering till nominering. Motiveringen lämnas till rektor. I motiveringen ska följande ingå:

  • Vilken typ av förbättring hon/han/gruppen genomfört/bidragit till.
  • På vilket sätt har förslaget arbetats fram samt hur förbättringen drivits igenom.
  • Vilken påverkan har detta haft för KTC.

Har du frågor eller kan du tänka dig att bli stipendiegivare?
Kontakta Sara Rydstedt på telefon 0150-574 39,
E-post: sara.rydstedt@katrineholm.se

Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*