Teknikservice

Teknikservice AB startades den 3 april 2000. Bolaget är privatägt av 7 stycken delägare och har en årsomsättning på ca 40 miljoner kronor.

Teknikservice AB har kontor i Katrineholm och Nyköping. Vi utför installationer inom hela KFV regionen samt delar av Södermanland och Närke.

Vår affärsidé är att tillhandahålla utrustning, produkter och tjänster, utföra installationer för energieffektiva system, kundanpassa lösningar i El- Tele- Data- Antenn- Larm- och industriinstallationer samt ge service av ett brett utbud inom dessa områden.

Vår vision är att utveckla Teknikservice AB till att bli ett ledande företag inom vårt geografiska verksamhetsområde. Med ständiga förbättringar och helhetssyn på företagets verksamhet är vår ambition att vara ett föredöme på marknader där vi finns.

Kvalité och miljö har alltid varit en ledstjärna för vårt företag men för att uppnå ett ledningssystem med enkla och klara rutiner, mallar och checklistor som tillgodoser medarbetarnas möjlighet till ett bättre resultat och effektivare arbete, krävs utbildning och hög kompetens i kvalitetsledning men också i arbetsmiljö- och miljöledning.
Hösten 2008 certifierade vi oss i EIO-Q ledningssystem, både kvalité och miljö.

Sedan Maj 2011 är vi också certifierad anläggarfirma inom brand.

Vårt mål är att öka omsättningen, främst genom ett effektivare arbete med hjälp av ett ledningssystem för kvalité och miljö.

Våra kunder är kommuner, Landstinget i Södermanland, industrier, byggföretag samt privatkunder.

 

Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*