Sörmlands Vatten & Avlopp

Redan 2003 började en samverkan mellan Flen, Katrineholm och Vingåkers kommun om en gemensam VA-plan. Under åren 2004-2006 diskuterades möjligheterna för samverkan i en gemensam organisation.

Hösten 2007 var utredningen klar och det politiska beslutet att bilda Sörmland Vatten och Avfall AB togs. Sedan januari 2009 är bolaget i full drift.

Bolaget bildades för att klara framtidens ökade krav på ekonomi, kompetens och uthållighet. Ett gemensamt bolag för VA och renhållning ska ge kommuninvånarna möjlighet till bättre service samt ge bättre kraft att hålla emot prisutvecklingen.

Skicka ett tips om sidan till någon

Mer information

Till Sörmlands Vatten