Sörmland Vatten och Avfall AB

Sörmland Vatten och Avfall AB är ett driftbolag som ägs av Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner. Dagligen ombesörjer bolaget produktion och distribution av dricksvatten, avledning och rening av avloppsvatten, produktion och försäljning av fordonsgas samt omhändertagande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.

Mer information

Till Sörmland Vatten