PJ Industrikablage

PJ Industrikablage är specialiserat på kablagetillverkning. Företaget tillverkar
allt från enkla till avancerade kablage. I mer än 30 år har vi producerat svag-
och starkströmskablage åt kunder inom svensk och utländsk industri.

Företagets produktion bygger på lång erfarenhet och stort tekniskt kunnande. Därför garanteras en mycket hög kvalitet. Vi tar hand om hela processen från
idé till färdig produkt och sköter produktberedningen, inköp av komponenter, produktion och logistik. Kundanpassning är för oss en självklarhet.

Vi arbetar med de flesta på marknaden förekommande kabelsorter och dimensioner, och tillverkningen uppfyller de höga krav som dagens industriproduktion kräver. 
   
Framtiden ser ljus ut. Med stor flexibilitet och anpassning till just dina behov
och önskemål kommer vi fortsätta att utveckla företaget i positiv riktning, och
alltid med dig som kund i centrum. Vår flexibilitet leder också till korta beslutsvägar och snabba leveranser.

PJ Industrikablage AB:s ambition är att oavsett bransch, oavsett krav, alltid överträffa kundernas förväntan på kvalitet, service och leveranssäkerhet av kablagelösningar och önskade tilläggstjänster.

 

Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*