Finja Prefab

Historien om familjeföretaget Finja Betong började för drygt 50 år sedan då Kaj Andersson som på 1950-talet hjälpte bönderna i Göingebygden att dra in ström på gårdarna. Han fick dock inte alltid betalt i rena pengar. En gång fick han ett grustag av en bonde som betalning. Det var år 1957 och grunden till Finja Betong var därmed lagd. Kaj Andersson bidrog genom Finja Betong aktivt till att bygga det svenska folkhemmet, först med hjälp av betonghålsten men senare även med lättklinker (även kallad Leca) och prefabricerade system.

1989 tillträdde Gull-Britt Jonasson, dotter till Kaj Andersson, som VD i familjeföretaget. Under Gull-Britts ledning har Finja fortsatt sin starka tillväxt. Nya produkter, ökad förädling, modernisering av produktionsanläggningar och förvärv av företag inom kärnområden är hörnpelarna i Finjas expansion. Företaget har en tillväxt som gjort att man blivit utsedd till Gasellföretag två år i rad. År 2002 fick Gull-Britt Jonasson det prestigefyllda priset ”Årets Företagare i Sverige” (Dagens Industri) för hennes sätt att vara nytänkande i en traditionell bransch.
Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*