Lokal styrgrupp

I den lokala styrgruppen för Katrineholms Tekniska College ingår:

David Rytter - rektor för KTC
Mikael Örning - rektor för KTC
Benny Erixon - utvecklingssamordnare för KTC
Helene Björkqvist - Förvaltningschef, Bildningsförvaltningen
Maria Pettersson - lärare på KTC
Hans Bohman - Bodycote (ordf.)
Fredrik Bark - SKF Mekan AB (sekr.)
Alexander Forss - Skobes
Agne Carlsson - Elektrotjänst
Jan Nilsson - AWI-gruppen
Peter Gustafsson - Finja Prefab

Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*