Resor och inackordering

  • Busskort

    Busskort kan du som studerar på en gymnasieskola och har mer än 6 kilometer till skolan ansöka om.
  • Resetillägg

    Resetillägg kan du som studerar utanför Sörmlands län och pendlar varje dag ansöka om.
  • Inackorderingstillägg

    Inackorderingstillägg kan du som studerar på en gymnasieskola utanför Katrineholms kommun och/eller har lång resväg till skolan och behöver bo inackorderad ansöka om.
Bildningsnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*