Resetillägg

Du som studerar utanför Sörmlands län och pendlar varje dag kan ansöka om resetillägg. Du söker tillägget hos din hemkommun.

Villkor för resetillägg

För att få resetillägg:

  • Du ska vara inskriven på en gymnasieskola för undervisning på heltid. 
  • Du ska vara född 1997 eller senare.
  • Du ska studera utanför Sörmlands län.
  • Du kan inte få resetillägg samtidigt som du får busskort.
  • Du måste styrka dina resor med biljetter eller motsvarande.

Utbetalning och belopp

Vi betalar ut resetillägget i efterskott efter att du har uppvisat kostnader för biljetter med mera. Maxbeloppet som kan betalas ut per månad är 1/30 av basbeloppet, för närvarande 1 420 kr. Tillägget betalas ut för månaderna september-maj.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är 13 augusti aktuellt läsår.

Mer information

Vill du ha ytterligare information om dagliga resor och resetillägg är du välkommen att kontakta AnnCharlotte Öhrman på bildningsförvaltningen på telefon 0150-572 69.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*