Busskort

Busskort kan du som studerar på en gymnasieskola och har mer än 6 kilometer till skolan ansöka om.

Villkor för busskort

Du som studerar på gymnasieskola inom Sörmlands län och har mer än sex kilometer till skolan kan ansöka om busskort. 

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag för elever som HT-17 börjar år 2 eller år 3 är 10 maj.

Kvittering

Du kvitterar/hämtar busskortet på skolan.

Mer information

Vill du ha ytterligare information om busskort är du välkommen att kontakta AnnCharlotte Öhrman på bildningsförvaltningen på telefon 0150-572 69

För att erhålla busskort måste du ha mer än 6 km:s färdväg från din folkbokföringsadress till skolan. Kortet är personligt och kan inte överlåtas. Busskort kan hämtas på expeditionen.

Elever från Vingåkers- och Flens kommun erhåller busskort från respektive hemkommun.

Du kan endast nyttja ditt skolkort måndag-fredag. Du kan alltså inte använda det gröna kortet för resor under helger. Skolkortet är giltigt för tre resor per dag. Med resa menas en påstigning inklusive övergångstid för byte på 1 till 2 timmar. Rent praktiskt kommer detta inte att börja gälla förrän i oktober då bussarna är utrustade med de nya biljettmaskinerna. Då kan du också börja ladda och resa med andra biljettprodukter på ditt gröna resekort. 

Borttappat eller skadat kort anmäls till skolans expedition. Nytt kort fås mot en avgift av 100 kronor. Fullständig information om busskort kan du få på skolans expedition. 

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*