Arbetsplatsen

Katrineholms Tekniska College är en plats där det råder trygghet och trivsel. Vi strävar efter att alla elever ska få goda förutsättningar inför fortsatta studier vid högskola, universitet eller annan eftergymnasial utbildning.

Lärarna ingår i programanknutna arbetslag som arbetar för ökad samverkan mellan de olika ämnena inom programmet.

Kompetensutveckling

Katrineholms Tekniska College kännetecknas av att vara en lärande organisation. Ständig kunskaps- och kompetensutveckling är en viktig förutsättning för en hög kvalitetsnivå och konkurrenskraft.

Varje lärare har ett antal timmar till förfogande för kompetensutveckling.

Förvaltningen Viadidakt ansvarar bland annat för personalutbildningar i Katrineholms kommun. Tack vare samordningen av kompetensutveckling erbjuds ett brett utbud av utbildningar, seminarier, föreläsningar och självstudiematerial.

Till Viadidakts webbplats