Thomas Indrias Biniam - NA13

Thomas Indrias Biniam går i årskurs 2 på Natrurvetenskapsprogrammet
Foto: Annika Linder

Naturvetenskapsprogrammet, årskurs 2


Trivs du med ditt program?

Jag trivs på mitt program. Man får den kvalitet av utbildningen man söker för och lärarna är väldigt snälla och svara på vilka frågor som helst.

Vilken inriktning har du valt och varför?

Jag har valt natur-natur, för att gå djupare in i vetenskapen och för att möjligheten till att få det utbildning jag vill ha blir möjligt.

Vad tycker du är roligast och mest intressant just nu?

Jag tycker att kemi och matematik är de roligaste ämnena. Biologi är det mest intressanta ämnet på grund av att man kommer djupare in i det.

Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*