Erik Molitor - NA12

Erik Molitor går i årskurs 3 på Naturvetenskapsprogrammet
Foto: Annika Linder

Naturvetenskapsprogrammet, årskurs 3


Vad ser du mest fram emot under vårterminen?

Under min sista termin ser jag fram emot många saker, bland annat att se hur mitt examensarbete går. Jag ser också fram emot att medverka i ett musikalband.

Vad har du valt som Gymnasiearbete?

Mitt gymnasiearbete handlar om att odla humle och korn och se hur det påverkar försurningen av jorden. På grödorna brygga öl och se hur stor en ekonomisk vinst det skulle kunna vara i det. För att i framtiden kunna se hur tillverkning av öl småskaligt på landsbygden skulle kunna påverka försurningen av miljön.

Hur summerar du din gymnasietid hittills?

Under mina två och ett halvt år på natur har jag lärt mig saker jag aldrig ens skulle kunna gissa mig till fanns. Allt från hur magneter påverkar strömmar till hur kroppen spjälkar maten ner på atom nivå vidare till hur djurpopulationer påverkar varandra.

Vad har du för planer efter studenten?

Efter gymnasiet ska jag ta ett inspirationsår och försöka backpacka mig runt Asien, Australien och Nya Zeeland. Efter det året har jag tänkt fortsätta med att bli civilingenjör inom tekniskfysik med inriktning rymdteknik.

Har du något råd att ge till elever i årskurs 9 som ska välja gymnasieprogram?

Välj främst det DU tycker är roligt! Var inte rädd för att programmet kan vara svårt eller tungt, alla program är svåra på sitt sätt. Fritidsintressen har man alltid tid med!

Katrineholms Tekniska College
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-574 30
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms Tekniska College
* = Obligatorisk uppgift
*